All posts tagged exper kurye

Exper Kurye

Categories: Kurye
Comments: No

Exper kurye kaza yerine trafikte engellere takılmadan kaza yerine çok hızlı şekilde ulaşır. Kaza resimlerini çeker kaza tutanağı tutar. Sigorta şirketleri tarafından tercih edilmektedir.